SVAs slutrapport visar att totalt 25 vargar fälldes under året licensjakt. En varg sköts utöver detta på grund av skabbsjukdom. Generellt var vargarna i god hälsa, bortsett från tre av sju vargar från Brattforsreviret i Värmland som hade misstänkt skabb. En varg hade även beskjutits med hagel innan licensjakten. 

Av de fällda vargarna var 11 honor och 15 hanar. Majoriteten hade normalvikt och medelvikten för de inkomna vargarna under licensjakten var 34 kilo. Hos fem vargar DSC_0002 (1)hittades äldre revbensfrakturer, en varg hade en fraktur som ännu inte hade läkt. Frakturer på revbenen är vanligt hos äldre djur då det inte allt för sällan orsakar av till exempel sparkar från älgar. Inget djur hade heller dvärgbandmask, men en tik hade trikiner. Inga missbildningar upptäcktes, endast lindriga bettfel hos några av vargarna, skriver SVA på deras hemsida

Jakten, som pågick mellan den 2 januari till 15 februari, utfördes i fyra olika revir: Blyberg (Gävleborg), Orsen (Dalarna), Loka (Värmland/Örebro), och Brattfors (Värmland).