De 27 vargar som fälldes i årets licensjakt har besiktigats och SVA:s rapport är klar. Ingen förekomst av gamla skottskador och en ovanligt hög andel kryptorkida hanar var en del av upptäckterna.

27 av de 28 tilldelade vargarna i årets licensjakt fälldes, varav tolv vuxna och 15 årsvalpar. SVA:s analys visar överlag på en god hälsa hos de fällda djuren. Inga gamla skottskador hittades, inte heller förekomst av trikiner eller skabbangrepp. Däremot var en hög andel (41 procent) av hanarna kryptorkida vilket innebär att ena eller båda testiklarna inte vandrat ned i pungen under fosterutvecklingen, en medfödd missbildning.

Undersökningen av eventuell förekomst av dvärgbandmask är ännu inte färdig, rapporten kommer kompletteras med detta resultat när det finns tillgängligt.