Efter den dom som Västmanlands tingsrätt fastställde, att Karl Hedin och ytterligare en person inte gjort sig skyldiga till det grova jaktbrott som de åklagats för av miljöåklagare Lars Magnusson, valde åklagaren att överklaga domen till Svea hovrätt i syfte att få dem skyldiga i en högre instans.

Idag kom domen från Svea hovrätt som friar Karl Hedin helt då hovrätten inte ansåg att åklagaren kunde visa att Karl Hedin och hans anställde jagade varg i oktober 2018.
Hovrätten menar att åklagarens bevisning inte är tillräcklig för att kunna slå fast att de två personerna sökte efter varg i syfte att döda och åtalet ogillas därför.

Hovrätten avvisar även åklagarens överklagande kring den företagsbot på en miljon kronor som han anser att Karl Hedins bolag ska betala utifrån att den påstådda vargjakten hade skett inom bolagets näringsverksamhet.

Svea hovrätt skriver i ett pressmeddelande:
”Västmanlands tingsrätt friade två personer för åtal för grovt jaktbrott. Åklagaren hade gjort gällande att de sökte efter varg i syfte att döda. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom och instämmer i bedömningen att bevisningen inte räcker för att dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt inträffat. Hovrätten avslår också åklagarens talan om företagsbot riktat mot en av personernas bolag.”