Naturvårdsverkets beslut att ge Sveaskog rätt att skjuta 18 älgar fram till mitten av april har mött massiv kritik från jägarhåll. Nu väljer Sveaskog att ställa in skyddsjakten.

Kritiken mot Sveaskog och Naturvårdsverkets beslut har varit väldigt omfattande, beslutet innebar att Sveaskog fick tillstånd att skjuta 18 älgar i Harads-området. Ansökan om skyddsjakten har redan innan mötts av stark kritik från jägarhåll, när Naturvårdsverket sedan beslutade att att bevilja skyddsjakt fram till mitten av april rasade jägarna. Nu meddelar Sveaskog i ett pressmeddelande att det statliga bolaget inte kommer att genomföra skyddsjakten på grund av det sena beslutet.