Tidningen helahälsingland.se rapporterar om ett nytt älgforskningsprojekt inom brandområdet i Hälsingland. Det är Sveaskog som står bakom initiativet och tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ska nu 30 älgar sövas och förses med GPS-halsband.

Sveaskog har gått in med pengar för att projektet ska kunna komma igång snabbt, anslag kommer sedan att sökas för att fortsätta finansieringen. Anders Johansson, jakt- och klövviltsansvarig på Sveaskog, säger till helahälsingland.se att man har funderat över vilken påverkan branden har på älgarna, stora skogsbränder har alltid varit viktiga för älgen och att de nu har möjlighet att studera detta över ett större område.

Rörelsemönster och reproduktion kommer att kartläggas, i kombination med foder- och spillningsinventering. Anders Johansson hoppas också att studien ska kunna kombineras med en predationsstudie på björn, tanken är att även märka björnar i samma område.

När helahälsingland.se besökte projektet i början på veckan hade tre älgar hunnit märkas. Älgarna sövs från helikopter av personalen från SLU. Projektet kommer fortgå under tre år i första skedet, Anders Johansson hoppas sedan att projektet kan förlängas ytterligare tre år.

Sveaskog uppger att målet med projektet är att skaffa sig ökad kunskap som sedan kan omsättas i älgförvaltningen.