En av EU-domstolens generaladvokater bekräftar att principerna för svensk licensjakt på varg står i överensstämmelse med EU-rätten. Yttrandet gäller i och för sig den finska licensjakten på varg men har principiell betydelse för den svenska licensjakten på alla slags rovdjur. Generaladvokatens yttranden är dock inte formellt bindande för EU-domstolen. Fast i praktiken följs de ofta av domstolen.

– Svenska Jägareförbundet välkomnar generaladvokatens klargörande att medlemsstaterna, däribland Sverige, kan ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov samt till regionala och lokala särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren, som vi alltid hävdat, säger Bo Sköld.


– Den svenska licensjakten på varg uppfyller alla de krav på hållbarhet och kontroller som EU-rätten ställer. Det finns marginal för medlemsstaterna att agera för både en biologisk och socialt hållbar rovdjurspolitik. Detta förtydligades ytterligare genom generaladvokatens utlåtande, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig

EU-domstolens slutliga avgörande i målet väntas senare i år.

Källa: jagareforbundet.se