Under 2023 kommer Svenska Älghundklubben för första gången genomföra ett älghundsprov där hundförarna enbart är kvinnor. Men det är inte bara kvinnliga hundförare utan det är även kvinnor som dömer provet och ingår i provledning och arrangörsstab.
Initiativtagare till Ladies Open är Carolina Åkersten från Hedesunda som sitter i styrelsen för Svenska Älghundklubben, SÄK.

– Kvinnor inom älgjakten och med egen älghund blir bara fler och fler så varför inte ha ett eget jaktprov som enbart är öppen för dem. Syftet är att detta blir ett startskott för att ytterligare rekrytera kvinnor in i vår klubb. Det här jaktprovet blir förmodligen inte något som skall permanentas utan utgör startskottet för vår rekryteringskampanj.

Carolina Åkersten. Foto: Privat

Förhoppningen är att det anmäler sig kvinnor från norr till söder och att de kan bli en inspirationskälla så fler kvinnor får ett intresse för vad vi gör inom SÄK. Och med det hoppas vi också att många kvinnor läser artikeln och tänker att det här kan var något som de skulle vilja prova på, berättar Carolina

– Att vi dessutom har så pass många kvinnliga domare idag som dömer älghundsprov, att det blir möjligt att använda några av dem i samband med provet, gör att det blir extra roligt förstås, fortsätter Carolina.

Startfältet lottas
Provet kommer att vara öppet för åtta hundar inom de raser som SÄK ansvarar för. Alla hundar som sedan tidigare har ett prisprov oavsett prissättning kan anmälas, däremot kommer det slutliga startfältet utses efter lottning.

– Exempelvis ska det vara samma chans för en jämthund med ett andra pris att starta som det kanske är för en karelsk björnhund med en etta på prov. Det ska inte vara högsta poäng som gäller utan kravet för deltagande är att hunden har ett prisprov sedan tidigare. Det blir helt enkelt lotten som avgör om hunden kommer få starta eller inte, säger Carolina.

– Alla ska han chansen att kunna vara med. Det viktigaste är att det ska kännas som ett kul prov att delta på, berättar Caroline.

Bästa hund blir den hund som för dagen får högsta poäng och vinnaren kommer att erhålla en Tracker-pejl men det kommer att finnas ett fint prisbord för alla åtta deltagare att tävla om.

Provet genomförs i norra Uppland
Provet kommer gå i trakterna av Gimo och Östsvenska Älghundklubben kommer att finnas med som samarrangör. De åtta provrutorna kommer att vara fördelade i norra Uppland.

– Älgtätheten i området är riktigt god, säger Carolina. Vi har justerat rutorna utifrån vargens utbredning men att få till åtta provrutor är inget problem.

Riktlinjerna för provet är inte riktigt klara ännu. Men de startande hundarna måste ägas av hundföraren eller av någon inom den egna familjen.

– Alla ska känna sig välkomna oavsett vilken hundras man har, vilken ålder man själv är i och oavsett vilken jaktlig erfarenhet man har, avslutar Carolina.

Provet genomförs den 27 oktober och förläggningen för provet kommer att vara Botmora jaktstuga utanför Gimo.