Svenska Grythundklubben har lämnat in en ansökan om att kunna ge dispens till att utföra anlagsprov i naturgryt istället för i en provanläggning.

Bakgrunden till ansökan är att tillgången på godkända provgryt är begränsad, den nordligaste anläggningen finns i Rengsjö, Hälsingland. Styrelsen anser att det är orimligt att en hundägare från till exempel Boden ska behöva åka 150 mil och ett dygns restid för åtta minuter i provgrytet. Förutom olägenheten för hundägaren så lyfter även styrelsen fram att de långa resorna ger en helt orimlig miljöpåverkan. SGK är också oroliga över att detta kan leda till ett försämrat avelsarbete på sikt då hundägare kanske prioriterar bort att meritera sina hundar.

Grythundklubben vill med ansökan få möjlighet att ge hundägare som är medlemmar i SGK eller SvTek (Svenska Terrierklubben), men där lokalklubbarna saknar tillgång till provanläggning, dispens att utföra anlagsprov i naturgryt.

Mer information om förslaget finns på grythundsklubbens hemsida.

Källa: grythundklubben.se