Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet, har gjort ett uttalande på dess hemsida där han menar att de har lyssnat på medlemmarnas kritik med att lämna ut medlemsregistret till  olika samarbetspartners, och ”tar hem registret”.

”Det viktigaste är för oss är att medlemmarna känner sig trygga i hur vi hanterar deras personuppgifter och är nöjda md våra medlemserbjudanden”, skriver Bo Sköld på Svenska Jägareförundets hemsida.

Bo Sköld skriver också att detta beslut även kommer få ekonomiska konsekvenser för förbundet.

Foto: Katharina Olsson