Svenska rovdjursföreningen överklagar det beslut som Länsstyrelsen i Jämtlands tidigare fattat kring årets björnjakt med en tilldelning på 200 björnar. Beslutet är en fördubbling på antalet björnar som får fällas i år i förhållande till de 100 björnar som fick fällas under fjolåret. Länsstyrelsen har fattat årets beslut utifrån att björnstammen i Jämtland ligger betydande över länets bevarande mål.

Föreningen yrkar i första hand på att Länsstyrelsens beslut upphävs i sin helhet och i andra hand att antalet björnar som får jagas minskas till en nivå som förvaltningsrätten finner lämplig.

Om Förvaltningsrätten inte hinner avgöra ärendet innan den 21 augusti så vill rovdjursföreningen att Länsstyrelsens beslut inhiberas vilket innebär att beslutet stoppas till dess att ärendet är avgjort.