Samernas riksförbund (SSR) menar i ett brev till näringsdepartementet att 30,3 miljoner kronor bör avsättas för det inkomstbortfall som drabbat renskötselföretagarna under coronapandemin.

Ett stort antal hemestrande svenska turister bedöms vara orsaken till stora störningar skriver SSR via ordföranden Åsa Larsson Blind. Hon menar att det är mycket svårt att påvisa dessa störningar i separata ekonomiska termer, men att problematiken bör tas med i bedömningen. SSR menar också att på grund av osäkerheten omkring hur stora mängder kött som kommer köpas upp av renägarna under kommande säsong på grund av coronapandemin.

Källa: SVT Nyheter, Norbotten