Under de senaste decennierna har de flesta stora rovdjur ökat i antal eller utbredning. I en långtidsstudie av människors attityder till stora rovdjur och rovdjurspolitik, som har genomförts av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Umeå universitet och Lunds tekniska högskola, har man fått möjlighet att studera attitydförändringar över en längre tidsperiod.

Om man jämför med tidigare svar så tycker en större andel av de svarande att rovdjur ska få leva i hela Sverige och inte bara i vissa delar av landet eller i nationalparker men attityden kring de stora rovdjur som orsakar problem har förändrats och det finns ett högre stöd för att för att myndigheter hanterar stora rovdjur som orsakar problem.

I rapporten finns en bred acceptans för reglering av rovdjurens antal med hjälp av jakt eller om de hotar människor, eller dödar katter, hundar, kor, får eller renar. En majoritet av de som svarade accepterar idag jakt på rovdjur som skapar problem för människan.

Attityderna till de politiska antalsmålen för alla stora rovdjur är relativt stabila över tid, men det förekommer regionala skillnader då de län där det finns stora rovdjurspopulationer finns en större andel som vill att de nationella antalsmålen ska minskas och färre personer som vill att de ska ökas.