Efter EU-kommissionens förslag att sänka vargens skyddsstatus, har Sverige och Finland nu gemensamt lagt fram ett förslag till att minska skyddet för lodjur och brunbjörn inom EU. Detta skedde under det senaste mötet hos EU:s Jordbruks- och fiskeråd, med stöd från flera andra medlemsländer.

Under det senaste mötet hos EU:s Jordbruks- och fiskeråd överlämnade Sverige och Finland tillsammans ett förslag till EU-kommissionen om att sänka skyddet för lodjur och brunbjörn inom EU. Detta steg kommer efter EU-kommissionens tidigare förslag att minska vargens skyddsstatus från strikt skyddad till endast skyddad. Förutom Sverige och Finland stöds förslaget av länder som Österrike, Tjeckien, Grekland, Italien, Lettland, Rumänien och Slovakien.

– Det går helt på tvärs med de internationella löften som Sveriges regering har givit att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Man kan undra varför de gör detta, det har jag inte fått svar på. Menar regeringen att vi har för många björnar och lodjur? Vi har ju redan i dag möjlighet att bedriva skyddsjakt och bedriver till och med licensjakt, säger Rebecka Le Moine (MP) till DN.

Rebecka Le Moine, ansvarig för frågor rörande biologisk mångfald och djurrätt samt ledamot i EU-nämnden, har formulerat en KU-anmälan. Hon framför i anmälan att Peter Kullgren borde ha samrått angående den svenska regeringens nya hållning rörande en eventuell nedgradering av skyddet för lodjur och björn.

Landsbygdsminister Peter Kullgren kommenterade förslaget i ett skriftligt uttalande till DN och menar att det är en konsekvens av att vargens skyddsstatus föreslås sänkas. Han poängterar att lodjur och björnens populationer är betydligt större och livskraftigare än tidigare antagits.