Jaktportalen Vilt.se gör anspråk på att vara ”din handbok till allt inom vilt, jakt och friluftsliv”. Här finns bland annat information om vilka regler som gäller, hur olika jaktformer bedrivs och mycket mer. Men stämmer verkligen det som skrivs?

När någon utger sig för att vara Sveriges största jaktportal och publicerar information som riktar sig till nyblivna och oerfarna jägare så förväntar man sig åtminstone att information gällande lagar och regler ska vara korrekt, jaktportalen Vilt.se gör just detta. Allt om Jakt & Vapen har efter ett tips granskat en del av innehållet och kan konstatera att sidan uppvisar en stor brist på kunskap och dessutom sprider direkt felaktig information om vilka lagar och regler som gäller vid jakt. Vi har varit i kontakt med vilt.se för en tid sedan och påtalat felaktigheterna men inget har hänt sedan dess.

Under rubriken ”Allt du behöver veta om fågeljakt” kan man till exempel läsa att alla vapen är tillåtna vid fågeljakt, på bilden visas ett luftgevär vilket bara förstås är taget som en genrebild, men i detta fallet blir det även vilseledande. Klassindelningen av kulammunition anges felaktigt som enbart rekommendationer. Man anger även att klass 4 räcker gott för änder, ett vilt som enligt lagen kräver minst klass tre.

Ytterligare exempel är att jakttiden för skogs- och fälthare uppges börja den första augusti istället för första september som det ska vara.

Flera liknande felaktigheter förkommer under andra rubriker. Det är inte alltid lätt att hålla reda på allt, men när man som här utger sig för att vara en seriös portal och har sammanställt viktig information som är direkt vilseledande är det ett allvarligt problem. I värsta fall kan någon bli lurad att begå jaktbrott om man går efter den information som finns på sidan. Gör om, gör rätt.