Under måndagens Morgonstudie lyftes vargjakten och samtidigt visade redaktionen ett cirkeldiagram som visade att 25 procent av den svenska vargstammen ingick i kvoten inför årets jakt något som fick många att reagera. Det korrekta ska vara 16 procent. Bland annat skickade Allt om Jakt och Vapens marknadschef Katharina Olsson en fråga till SVT Nyheter där hon ifrågasatte SVTs objektivitet.

I svaret från SVT Nyheter skriver Kiki Bek, inrikeschef och stf ansvarig utgivare;
”Det blev helt sant ett fel i cirkeldiagrammet i måndagens Morgonstudio. Siffrorna över antalet vargar (75) som får skjutas i år är korrekt liksom storleken på vargstammen (460 vid senaste räkningen). Däremot visade cirkeldiagrammet att detta motsvarar en fjärdedel. Detta fel är beklagligt och kan inte förklaras mer än genom mänskliga faktorn. Vi korrigerade därför uppgiften i följande sändning tisdag morgon. Frågan om korrekt framställning av data är högt på agendan för oss på SVT Nyheter och vi gör ett löpande förbättringsarbete. Både genom intern utbildning och korrekturläsning vid desken. Trots det blir det ibland fel”.

SVT Nyheter gick även själva ut med en officiell förklaring till det felande diagrammet vilket borde innebära att det var många i landet som reagerade på måndagens felaktighet.