Nu följer Talma sameby i Norrbotten Girjas exempel och väljer att stämma staten kring det som de anser är exklusiva rättigheter kring jakt och fiske inom samebyns område.

Samebyn har skickat in en ansökan till tingsrätten i Norrbotten där de menar att jakt- och fiskerättigheterna ska tillfalla samebyn med hänvisning till ”urminnes hävd”. Samebyn menar att staten har en bevisningsskyldighet att hävda motsatsen.

Länsstyrelsen har meddelat samebyn att de fortsättningsvis kommer att upplåta jakträtt enligt tidigare system tills dess att regeringen ger myndigheten instruktioner om något annat.

Källa: P4 Norrbotten