Under söndagen började dygnskorten säljas inför starten av ripjakten den 25 augusti på statens marker ovan trädgränsen i Jämtlands län. Den belastningen som då inträffade via bokningssystemet NatureIT innebar att det skedde överbokningar vilket gör att det finns de som bokat jakt och fått bekräftelse på sin jakt, som kommer att bli utan.
Det är de personer som bokade jakten sist som kommer att bli kontaktade av Länsstyrelsen och få sina bokningar avbokade eller återbetalda beroende på vilket jakttillstånd man har. Länsstyrelsen i Jämtland arbetar intensivt med att försöka kontakta berörda personer och informera dem om vad som har hänt.

Trots de problem som uppstått med överbokningar anser ändå NatureIT att försäljningsstarten har gått förhållandevis bra och gör den bedömningen att problemen kommer att minska framgent i och med att köptrycket kommer att minska. NatureIT arbetar med att hitta en långsiktig lösning på problemet som nu uppstått med överbokningarna.