Det har varit förbjudet att jaga elefanter i Botswana sedan 2014, för att skydda och bevara arten, men nu dras det förbudet tillbaka. I södra Afrika finns världens största population av elefanter, närmare bestämt cirka 130 000.

Bakgrunden till det nya beslutet lär vara att de senaste årens rapporter från ministeriet av miljö, naturskydd och turism refererar till att elefanter är rovdjur och att populationen växer i rasande takt.

För ett år sedan tillsatte, president Mokgweetsi Masisi, en kommitté för att undersöka förbudet som hans företrädare tagit beslutat på och i februari rekommenderade kommittén jakt på elefanter.

”Antalet elefanter och konflikter mellan dem och människor blir fler, och det påverkar människors försörjningsmöjligheter. Rovdjuren verkar bara växa och de skapar många problem då de förstör boskap”, står det i ministeriets uttalande, enligt BBC.

Beslutet har väckt starka reaktioner bland de som vill bevara elefanterna. De menar att det kan skada landets internationella rykte som en frizon för elefanter. Vilket i sin tur kan påverka Botswanas turismintäkter vilken är den näst största källan till utländska intäkter.

Källa: aftonbladet.se