Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat om 2019 års licensjakt efter älg och målsättningen är att 14 191 älgar ska fällas. Detta enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Målsättningen är marginellt mindre än förra året och syftar till att fortsatt minska älgstammen till den målnivå som är fastställd. Ambitionen är att vi slutligen ska lyckas nå en älgstam som motsvarar ca 21 000 älgar under vintern.

I nuläget motsvarar älgstammen i Västerbotten cirka 28 000 älgar på vintern. Efter att kalvarna fötts finns cirka 38 000 älgar när jakten startar. Därför krävs en avskjutning som leder till att vi når målsättningen på 21 000 älgar efter genomförd jakt.

Avskjutningen syftar inte till att tömma skogen på älg utan till att balansera älgstammen på den satta målnivån. Anledningen till att älgstammen ska minskas är i korthet att vi vill uppnå en bättre balans mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att en älgstam på 21 000 älgar vintertid ska minska skadorna i skogen. Det finns också en målsättning att minska antalet trafikolyckor med älg, men här kommer det att krävas fler insatser än att bara minska antalet älgar.

Källa: Länsstyrelsen Västerbotten