Onsdagen den 12 oktober inleddes skyddsjakten på fyra järvar inom Tåssåsens sameby samt fem järvar inom Mittådalens sameby. Men redan två dagar senare stoppades den då Svenska Rovdjursföreningen överklagade till Förvaltningsrätten i Luleå kring beslutet om skyddsjakt som länsstyrelsen i Jämtland tagit.

Till P4 Jämtland säger Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant att järven är kritiskt hotad i Sverige och menar att länsstyrelsens beslut är ett sätt att kringgå bestämmelserna när licensjakt på järv inte är tillåtet utan genom att ta beslut om skyddsjakt så kan järven ändå jagas.

Både Mittådalen och Tåssåsens samebyar hyser stora stammar av järv. Inom Tåssåsens sameby finns mellan 19 – 27 procent av de dokumenterade föryngringarna i Jämtlands län de senaste fyra åren. För Mittådalens sameby fastställdes det att 29 procent av föryngringarna av järv skedde inom samebyns marker vid det senaste inventeringsresultatet från 2021/2022.

Skyddsjakten är nu pausad tillfälligt till dess att Förvaltningsrätten i Luleå tagit beslut i överklagandet från SRF.