En Göteborgare har fått tillstånd av Länsstyrelsen att fälla fem knubbsälar i Sälöfjorden. Detta beslutades efter att en ansökan om skyddsjakt skickats in.

Sälöfjorden är ett Natura 2000-område som har som syfte att långsiktigt bevara de arter som finns i området men i beslutet från Länsstyrelsen står det att jakt på knubbsäl i området inte riskerar att påverka livsmiljön i det skyddade området. Jakten får pågå mellan 16 juli 2019 och 19 april 2020.

”Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt på angivet antal knubbsälar inte riskerar att skada de utpekade livsmiljöerna i aktuellt Natura 2000-område eller den gynnsamma bevarandestatusen för knubbsälen”.

källa: goteborgdirekt.se