En jägare i Finspångs kommun ansökte om tillstånd från Länsstyrelsen att få skjuta hjortar för att hjälpa jordbrukare att skydda sina grödor. Jägaren ansökte om att få skjuta 60 vuxna djur och 60 kalvar. I sin ansökan förklarar jägaren att man har försökt skrämma bort hjortarna men att detta inte har gett något resultat och vill nu därför få tillstånd till skyddsjakt, skriver Folkbladet

Länsstyrelsen har nu godkänt önskemålet men tillägger att skyddsjakten får endast genomföras på eller i direkt anslutning till odlade fält. Jakten begränsas även av en rad andra krav. 

Ytterligare tre jägare har även fått tillstånd att fälla sammanlagt 19 dovhjortar i andra delar av Finspång. Anledningen där är tillika för att skydda grödor.