I Töreboda kommun har man planerat en ny vindkraftspark men nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att stoppa parken rapporterar SVT Örebro. Ett 40-tal överklaganden hade kommit in efter det att länsstyrelsen i Örebro tidigare gett tillstånd till att parken skulle få byggas i trakterna av Tivedens nationalpark. Men det är inte dessa överklaganden som ligger till grund för beslutet, utan det är att parken ligger i ett för tjädern känsligt område.

Bakgrunden till Mark-och miljödomstolens beslut om att inte parken får byggas är att ny forskning visar att de stora störningar som parken skulle orsaka kommer att påverka tjäderns livsmiljö. I den nya rapporten från Naturvårdsverket rekommenderas att vindkraftsparker ska hålla ett skyddsavstånd på 865 meter till tjäderns spelplatser och livsmiljö. Om vindkraftsparker finns på närmare avstånd har det visat sig att tjäderns användning av dessa områden under spel- och sommarsäsongen minskar.

I rapporten konstaterar man att tjädrarna kommer att påverkas i hela landskapet om vindkraftverken placeras i de områden där tjädern har sina få viktiga livsbiotoper.