En förundersökning om mutbrott pågår just nu angående Holmens representations jakter. Chefsåklagare Alf Johansson utreder om Holmens jakter kan vara en otillbörlig förmån, rapporterar TV4 Nyheterna.

TV4 Nyheterna avslöjar nu inbjudningslista till jakterna som innehållit flera toppnamn inom svenskt näringsliv. Namn som Stefan Persson, H&Ms huvudägare och Karl Johan Bonnier, styrelseordförande på Bonnier finns med på listan och riskerar nu att dras in i åklagarens mututredning.

Åklagare Alf Johansson vill dock inte kommentera vilka som redan har hörts och vilka som kommer att höras.

Det är sedan tidigare känt att jakternas värd, Holmens styrelseordförande Fredrik Lundgren, förre finansministern Anders Borg samt Handelsbankens ordförande Per Boman har delgivits misstanke kring Holmens representations jakter. Samtliga är hörda av åklagare och nekar till brott, rapporterar TV4 Nyheterna.

Utredningen förväntas vara klar innan sommaren är slut, enligt åklagare Alf Johansson.