FACE, den europeiska jägarorganisationen, skriver i ett pressmeddelande att EU-kommisionen har gett European Chemicals Agency (ECHA) i uppdrag att förbereda ett förslag till totalförbud mot bly i all ammunition.

FACE meddelar att de står bakom ett förbud mot användning av blyammunition över våtmarker, men att de inte stödjer ett totalförbud. Ytterligare åtgärder gällande bly i ammunition, utöver våtmarksförbudet, måste stå i proportion till dokumenterade risker för vilda djur och människor, skriver de.

Se hela pressmeddelandet här.