Under årets björnjakt i Jämtland har man hittat trikiner hos en ung björnhona som sköts i Strömsunds kommun. Köttet innehöll cirka 37 trikinlarver per gram kött. Trikiner har inte påvisats hos björn i området tidigare. Senast man fann trikiner hos björn var 2016.

Ungefär samtidigt fann SVA även trikiner hos ett vildsvin. Vildsvinet var en gylta på 65 kg och var skjuten i Tranemo kommun i Västra Götaland. Provet innehöll många larvar, 92 per gram kött. SVA har tidigare i år hittat trikiner på ytterligare ett vildsvin.

– Detta visar hur viktigt det är att trikintesta kött från vildsvin och björn även om vi inte hittar så många positiva fall per år, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlaboratorium.

Trikinlarverna från både björnen och vildsvinet har skickats vidare till europeiska referenslaboratoriet för parasiter i Rom för att dessa ska artbestämmas. I Sverige har man funnit fyra arter, varav Trichinella nativa är den enda art som hittats hos björn. Det som är speciellt med Trichinella nativa är att larverna kan överleva i flera år i minusgrader.

– I detta fall var mängden larver ganska stor hos vildsvinet och om man hade ätit av köttet utan att hetta upp det hade man sannolikt blivit rejält dålig. Nu när trikinanalyser av vildsvinskött är subventionerade för privatpersoner finns det ingen anledning att inte skicka in prover. Testa alltid köttet innan du äter det! Trikinlarverna dör inte förrän vid upphettning till minst 68 grader, säger Eva Osterman Lind.