Fram tills nu har inga får dödats av lodjur i Kalmar län i år trots att stammen ökat till ett 60-tal lodjur.

– Hittills ser vi ingen koppling mellan skadefrekvensen och den ökade populationen lodjur i Kalmar län, säger vilthantläggaren Fredrik Ustrup.

Så lugnt år har det inte varit sedan 2013 i länsstyrelsens statistik över lodjursangrepp. Sedan dess har antalet lodjur ökat till en så stabil nivå att man genomfört licensjakt.

– Det finns en stark viltpopulation så lodjuren tar rådjur, harar, dovhjort och skogsfågel. Så det tror jag är en förklaring till att de inte har behövt ge sig på tamdjur, säger Ulstrup.

Källa: ostrasmaland.se