Östergötland, Stockholm och Kalmar är de län där Svenska Jägareförbundet föreslår ett ökat jakttryck på vildsvinsstammen. Dock är det inte alla jägare som vill jaga vildsvin. En av anledningarna beror på att jägarna inte får sälja vidare köttet på grund av trikiner. Istället tvingas de många gånger gräva ner djuren efter de skjutit dem.

– Det är inte etiskt tilltalande, förklarar Stephan Mårtensson, jägare från Jägareförbundet till SVT Nyheter Öst

Månadsvis beräknar Svenska Jägareförbundet stammens utveckling, bland annat utifrån avskjutning och antal viltolyckor. I Östergötland har viltolyckorna ökat kraftigt i år. I oktober i år hade 150 fler olyckor rapporterats in under året jämför med förra året då 223 olyckor inträffat.

– Det här är ett samhällsproblem men det är inte vi jägare som äger vildsvinen, det är upp till markägarna att få bukt med problemet, säger Stephan Mårtensson till SVT Nyheter Öst