Sedan Länsstyrelsen i Stockholm beslutade om skyddsjakt på vargtiken i Haninge har flera överklaganden inkommit. Totalt handlar det om 122 stycken från främst enskilda personer men även från organisationer som Förvaltningsrätten i Luleå har fått tagit emot. 

Men idag meddelade rätten att överklagandena avslås. Skyddsjakten på vargen kommer därmed att fortsätta. Rätten hänvisar till rapporter om vargens närgångna beteende mot människor och hundar, samt tar fasta på den oro som en del boende har uttryckt, skriver Mitt I

Vidare menar rätten i domen att om vargen avlivas påverkar detta inte den svenska vargstammen i sin helhet. Enligt domen finns det inte heller några alternativa lösningar förutom skyddsjakt. 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild. Bilden förestället inte vargen i Haninge.