En skrivelse har lämnats in till Naturvårdsverket där Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet anser att bågjakt bör tillåtas i Sverige.

Enligt svenskjakt.se har de båda förbunden lämnat in en skrivelse där man menar att jakt med pilbåge bör tillåtas även i Sverige. I skrivelsen ska ett frågetecken lyftas fram för allmänhetens acceptans för jaktformen, men man pekar samtidigt på att erfarenheter från Danmark och Finland, där jaktformen är tillåten, visar på det motsatta.

I skrivelsen menar förbunden även att jaktformen med sin låga belastning på viltet och miljön ligger helt rätt i tiden.