Regeringen har vid två tidigare tillfällen fått påtryckningar om att slopa de så kallade femårslicenserna utan att något hänt, nu lyfter Moderaterna frågan igen.

Det är tidsbegränsningen på de licenser som meddelas för sportskyttevapen och enhandsvapen för jaktändamål som Moderaterna nu än en gång riktar krav på regeringen att slopa. Regeringen har vid två tidigare tillfällen fått så kallade tillkännagivanden om detta utan att något hänt och nu vill alltså M att justitieutskottet ska rikta ännu ett sådant till regeringen.

– Det är allvarligt att regeringen tidigare inte har lyssnat på en riksdagsmajoritet och tagit bort femårslicenserna, nu måste vi sätta ner foten och en få tydlig tidsgräns för när propositionen senast ska finnas på riksdagens bord, säger Sten Bergheden, (M), ansvarig för jakt- och vapenfrågor till svenskjakt.se.