Just nu pågår älgjakten i de norra delarna av Sverige och det är inte långt bort innan älgjakten även startar i landets södra delar. Det de flesta jägare upplever är att älgtätheten är på kraftig tillbakagång vilket TV4 rapporterade den 2 september. I inslaget lyftes jägarnas ansvar i kombination med skogsbolagen krav på älgavskjutning. Inte vid detta tillfälle eller vid tidigare tillfällen har TV4 valt att ta upp på vilket sätt som de stora rovdjuren påverkar älgstammen i vissa delar av landet.

Fredagen den 2 september hade TV4 ett inslag om den minskade älgstammen, en minskning man märker av i stora delar av landet. På vissa ställen anger man att älgstammen minskat med över 50 procent. Det finns två anledningar enligt TV4 till den minskade älgstammen och det är att det skjuts för många älgar och att minskningen även orsakas av klimatförändringarna. TV4 väljer med andra ord att inte lyfta de ökade rovdjursstammarna av både varg och björn som faktorer som kanske mer än de ovanstående skälen orsakar att älgen i vissa delar av Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro snart är helt borta.

Allt om Jakt och Vapen skrev i sina nyheter den 22 april att älgstammen i Hälsingland var mer än halverad och att Daniel Ligné som är riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet, som efter en spillningsinventering på 500 000 ha, angav tre skäl till den kraftigt minskade älgstammen, dels att avskjutningen kunde ha varit lite för hård, dels angav han tätheten på vargrevir och att det förekom mycket björn i samma område där björnarna konkurrerar med vargen om älgen som bytesdjur.

Vid ett tidigare tillfälle, den 21 december 2021 var Tom Arnbom, naturvårdsexpert för WWF, i nyhetsmorgon där man diskuterade frågan kring den kraftiga nedgång som älgstammen har och där han menade att på vissa håll i de södra delarna av Sverige måste jakten på älg upphöra helt för att älgen inte ska försvinna då avskjutningen varit för hög. Tom Arnbom angav även att klimatet var en betydelsefull anledning till att älgstammen var på tillbakagång. Rubriksättningen för inslaget på TV4 var ”Skogens konung hotas av klimatförändringarna”.

Vid detta inslag valde man från TV4 produktionen att heller inte lyfta på vilket sätt stora rovdjursstammar påverkar älgen och dess möjligheter till reproduktionen där man i många älgskötselområden inte längre har kvar några kalvar alls. Man valde heller inte att lyfta SLUs, Sveriges Lantbruksuniversitet, rapport där man anger att det är i södra Sverige som de stora vargreviren ska finnas i framtiden. Då blir det mer uppenbart av det finns en dold agenda för Tom Arnbom som han valde att inte lyfta, när han menade att älgjakten i de södra delarna av landet måste stoppas.

I den nyhet som TV4 lade ut i fredags återkom man till att det fanns en överskjutning av älg och åter igen pekades jägarna och skogsbolagen ut. I inslaget menade en klövviltsforskare vid SLU, Fredrik Widemo, att det finns fem publicerade vetenskapsrapporter där man påvisat att det inte finns den starka kopplingen mellan älgstammens storlek och de betesskador den orsakar som skogsbolagen gör gällande. Fredrik Widemo menar att det beror på att älgen inte äter på alla tallar utan att de vanligtvis betar på samma tallar upprepade gånger. Dessutom finns det annat klövvilt som betar på annat foder och konkurrerar därmed med älgen, då det fodret även är viktig för älgen.

Uttalandet från Fredrik Widemo grundar sig på den frågeställningen kring minskad älgtäthet som utgår från SLUs analys av älgförvaltningen där nya preliminära siffror visar att älgtätheten som beräknas per 1000 hektar minskat med nästan 30 procent i snitt i Norrland, och med nästan 50 procent inom vissa områden. Och att man med det menar att det finns ett samband med kraven på avskjutning från skogsbolagen och den bild skogsbolagen har utifrån betesskadorna på tallen och att det skulle vara bakgrunden till att älgen minskat radikalt.

Skogsbolagen menar att det är älgen som gör skador på tallbestånden och att avskjutningen av den anledningen fortsatt ska vara hög.
– Vi kanske inte fullt ut har lärt oss ta hänsyn till andra hjortdjur och det tror jag vi behöver utveckla i förvaltningen säger Peter Christoffersson, skogsspecialist vid Holmen till TV4 Nyheter.

TV4 nyheterna pratade även med en älgjägare som menade att uttalar de sig i frågan kring att skogsbolagen kräver att älgstammen kraftigt ska beskattas av jägarna, så riskerar de att hamna på en ”svart lista” vilket skulle kunna innebära att man blir av med sin jaktmark om man öppet kritiserar skogsbolagen av den anledningen.

Holmens representant bemötte det påstående med;
-Det finns så klart olika uppfattningar och det kan vara livliga diskussioner kring det, men jag kan inte ställa upp på det påståendet. Jag tycker i överlag att vi har jättebra samverkan med jägarna, avslutar Peter Christoffersson, Holmen.

Men frågan återstår, TV4 lägger skulden av en kraftigt minskad älgstam på jägarna, skogsbolagen och klimatet. Man väjer avsiktligt att ducka för hur stor minskningen är av älgen i vissa delar av landet på grund av den rovdjurstäthet som finns i många älgskötselområden.

Avslutningsvis så är det för flera älgjaktlag på samma sätt som det är för Torrbo VVV, vilka valde att i år ställa in sin älgjakt då det i deras område fanns fler björn- och vargspår än spår från älg, att man väljer att i år avstå från att jaga älg överhuvudtaget.

När har TV4 mod att ta upp den problematiken att verkligen belysa att en av flera betydelsefulla orsaker till att älgen i delar av Sverige mer eller mindre har försvunnit, är den att älgen faller offer för både varg och björn och att det även får betydelse för dagens trend med en minskad älgstam?