I ett nyhetsinslag från TV4 Nyheterna söndag den 8 augusti intervjuas Jan Pirttisalo Sallinen angående den bok som han och journalistkollegan Matihas Ståhle kommer att ge ut den 20 augusti – Vapensmederna.
Utifrån intervjun som TV4 Nyheterna gjorde med Jan Pirttisalo Sallinen så läggs en stor skuld på de skjutningar och tillgången till vapen som finns inom gängkriminaliteten på svenska vapenhandlare och jägare som man menar har tillräckliga vapenkunskaper för att kunna bygga om jaktvapen och sportpistoler till vapen som de sedan säljer vidare i den undre världen. Jan Pirttisalo Sallinen säger att vapenhandlare har läckt över 300 vapen som idag förmodas finnas som en del av gängkriminalitetens vapenarsenaler.
Det som inte framkommer i inslaget är att det grundar sig på den dom som Falu tingsrätt 2019 förkunnade kring den man som dömdes till 7 års fängelse för grovt vapenbrott. I en intervju med Pirttisalo Sallinen med Aftonbladet 2019 menar han att denna man nyttjat sin licens som vapenhandlare för att kunna köpa till sig samtliga 300 vapen vilket är betydligt fler än vad han egentligen hade tillstånd för och som han sedan förmodats ha sålt vidare då han inte kunnat redogöra för vart de tagit vägen.
Att sedan TV4 Nyheter väljer att vinkla ansvaret för de grova skjutningarna som förekommer i Sverige till att det här kan betraktas som synnerligen vanligt, att både svenska vapenhandlare och jägare gör det möjligt att göda gängkriminaliteten med vapen, känns orealistiskt utifrån de kontroller som sker kring licenshanteringen från Polisen sida. Frågan är också vilket syfte TV4 Nyheterna har när man väljer att vinkla inslaget på det sätt man gör? Jag ställer frågan vidare till Johan Olsson, Chefredaktör för Allt om Jakt och Vapen

-Om det är så att en vapenhandlare har varit delaktig i kriminell verksamhet skall den så klart dras inför rätta, och jag är den första att skriva under på att polisen behöver ökade resurser för att komma till bukt med den organiserade brottsligheten, och den illegala vapenhandel som förekommer. Men i övrigt skulle jag säga att jag tycker att det är en mycket märklig nyhet som TV4 publicerar, och jag ställer mig frågande till Pirttisalos Sallinen perspektiv och motiv? Om vi börjar med rubriksättningen, ” Illegala vapen sprids från svenska jaktbutiker – göder gängkriminella”.

Den rubriken insinuerar att jaktbutiker (i plural) göder gängkriminella. Vilka belägg finns det för det påståendet?
Jan Pirttisalo Sallinen nämner ett exempel i intervjun, men han styrker inte påståendet på något sätt och hänvisar inte till några som blivit dömda för detta, och han ger inte heller någon information om vilka alla de andra jaktbutikerna är? Det känns som att han drar hela branschen över en kam, helt utan belägg, säger Johan Olsson, Chefredaktör på tidningen Allt om Jakt & Vapen

-Att jaktbutiker ska ”göda” kriminella tolkar jag som att det är från jaktbutikerna en betydande del av de kriminella vapnen kommer, och det är ett påstående som saknar grund och som känns helt orimligt. När de i reportaget visar bilder från olika tillslag så är i princip alla vapen av icke jaktmodell, och det är svårt att tro att gängkriminella skulle vilja ha ett jaktvapen när de ska göra sina brott.

-Pirttisalo Sallinen pratar även om vart alla vapen kommer ifrån och menar att man tittar åt fel håll när man bara tittar på insmugglade vapen, och att man istället ska titta på jaktbutiker. Han säger även att inblandade i detta har barn och är ostraffade. Jag tolkar det som att han menar att det är ett utbrett problem att helt vanliga, till syners skötsamma medborgare under ytan är delaktiga i illegala vapenaffärer med den organiserade brottsligheten, och det dessa har gemensamt är att de är jägare och sportskyttar. Visst kan det finnas rötägg och kriminella i alla branscher, så även när det gäller vapenhandlare, precis som det finns oseriösa journalister. Men att måla ut en bransch och en intressegrupp på detta sätt helt utan belägg känns för mig oseriöst, både av TV4 och av Jan Pirttisalo Sallinen. Lite perspektiv tack.