Hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har två positiva trikinprover från vildsvin upptäcks på mindre än en vecka. Trots detta är dock förekomsten låg sett över hela landet.

De båda positiva proverna kom från Katrineholms och Bjuvs kommuner. Båda vildsvinen var suggor i 70-80 kilosklassen och hade 17 respektive 10 larver per gram i köttet.

Innan årets slut kommer sannolikt 130-150 000 vildsvin ha testats men förekomsten av trikiner är begränsad till ett fåtal individer per år.

– Hittills i år har nio fall av infekterade vildsvin påträffats i sex olika län. Det visar på en låg förekomst av trikiner i stora delar av landet, säger Eva Osterman Lind, veterinär på SVA:s parasitlabb i ett pressmeddelande.