På kort tid har två vargar avlivats i Sverige. Den ena är en varg som fälldes av länsstyrelsens personal i Norrbotten och som har rivit ett antal renar i gränstrakten mellan Sverige och Finland. Avlivningen av vargen i Norrbotten skedde från helikopter i torsdags. Kostnaden för helikoptern som länsstyrelsen använde sig av stod Länsstyrelsen i Norrbotten för och inte den aktuella samebyn där varghannen, som vägde ca 50 kilo, under en period stört renskötseln.

Även i Jämtland har en varg avlivats där även denne har stört renskötseln för en av samebyarna i länet. Vargen vägde ca 30 kilo.