Länsstyrelsens DNA-prover visade att vargen som rört sig i Rialaområdet har varit en norsk varghane. Nu visar nya prover visar att det finns ytterligare en varg i trakten. De nya DNA-proverna visar att det även finns en tik i området, som även hon kommer från Norge, skriver Norrtelje Tidning.

Enligt Länsstyrelsen är tiken knuten till fårangreppet nära Brottby den 10 september. Det är dock oklart vilken av vargarna som utfört attackerna på sällskapsdjur den senaste tiden. 

På grund av denna osäkerhet kring vilken varg som ligger bakom attackerna har nu Länsstyrelsen beslutat att avvakta med skyddsjakt. 

– Ett beslut om skyddsjakt eller inte måste därför avvakta tills vi vet mer om de här två vargarna. Att bara kunna knyta ett angrepp till en individ är inte tillräckligt för skyddsjakt. Vi behöver först få en bättre bild av deras rörelsemönster och skadebeteende, säger Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

 

Foto: Johan Olsson