Den femte av sex tilldelade vargar i reviret Stora Bör fälldes under torsdagseftermiddagen. Totalt återstår två vargar att fälla i hela landet.

Av totalt 28 tilldelade vargar har nu 26 fällts. I Gävleborg är jakten avlyst sedan länge, inget beslut om extra tilldelning har ännu fattats trots misstankar om att det finns djur kvar i reviret. Resultatet från DNA-analysen av de fällda vargarna dröjer.

I Västmanland-Örebro återstår en varg att fälla. I Stora Bör-reviret, Värmland, fälldes en femte varg under torsdagen. Även där återstår en varg på tilldelningen men en utökning kan bli aktuellt då jägarna enligt svt.se haft spår från ytterligare två vargar i området.