Två vargar har den senaste tiden blivit skjutna i samband med beslut om skyddsjakt. I söndags den 3 april fälldes den förmodade varg som varit närgången inom bebyggelsen i Ångetrakten och som härstammar från Stagelåsenreviret, ett revir beläget på gränsen mellan Gävleborg och Västernorrlands län. I området har det funnits tre vargar som rört sig men en av dem har varit mer angelägen att röra sig i närheten av människor. Efter att resultatet från DNA blivit analyserat vet Länsstyrelsen i Västernorrland om det är den varg som skyddsjaktbeslutet gällde för, är den varg som sköts i söndags. Vargens vikt fastställdes till 23 kilo.
Till Sundsvalls Tidning säger Jenny Lindgren som är enhetschef för miljöanalys och viltförvaltning vid Länsstyrelsen i Västernorrland;
– Det är väldigt ovanligt att vargar uppehåller sig så här länge i och kring bebyggelse. De är generellt extremt skygga djur.

Även i Gävleborgs län har ytterligare en varg skjutits efter ett skyddsjaktsbeslut. Det var den andra vargen ifrån samma område som rörde sig i Ovanåkers kommun där även den första vargen sköts den 21 mars. Vargarna har vistats i Homnaområdet där de tillsammans med en tredje varg uppvisat oskygga beteenden och rört sig bland bebyggelse och i närheten av tamdjur. Efter att den första vargen fälldes fanns en förhoppning att de två kvarvarande skulle ge sig av vilket de inte gjorde utan Länsstyrelsen i Gävleborg fick då ta ett nytt skyddsjaktbeslut under måndagen den 3 april och dagen efter fälldes en tik på drygt 28 kilo.