Två individer av varg är nu identifierade på Åland genom de preliminära provsvaren på vargspillning som landskapet har mottagit. Ännu har man inte fått svar på varifrån de kommer och vad de har för släktskap. Dock är båda kända från tidigare analyser på fastlandet. Tack vare hjälpen av kunskapen om var och när man har samlat in spillningen har man även information om hur vargarna har rört sig.

– Detta är värdefull information om de vargar vi har här på Åland och det kommer att bli intressant att få veta varifrån de kommer och vad de har för släktskap, menar jaktförvaltare, Robin Juslin.

Källa: alandsradio.ax