Efter klagomål fick Södertälje jaktvårdsförening stänga ner sina kulskyttebanor, tvisten har pågått totalt i sex år men nu har dom fallit i Kammarrätten som ger föreningen rätt i ärendet.

Det hela startade med att en person flyttade in det hus som ligger närmast skjutbanan och började klaga på bullret från kulskyttet, trots att banan funnits på platsen sedan 60-talet. De klagande vann en överklagan av Polismyndighetens tillstånd för kulskyttet i Förvaltningsrätten, men föreningen överklagade till Kammarrätten och fick nu alltså rätt i den dom som fallit.

Föreningen ska dock inkomma med förslag på hur bullret kan minskas och har i samarbete med akustiker tagit fram en kostnadberäkning för byggnationen. Föreningens ordförande hoppas kunna få stöd av kommunen för att täcka kostnaderna, men är inte särskilt optimistisk.

Källa: Svensk Jakt