Jordbruksverket föreslår i en ny rapport till regeringen att övervakning och förvaltning av vilda djur inte ska klassas som djurförsök, tidigare har gränsdragningen varit oklar.

I ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att man velat förtydliga vilket regelverk som vissa åtgärder ska falla under. Man bedömer att åtgärder som skyddsjakt, provfiske och inventeringar är förvaltnings- och övervakningsåtgärder och således inte ska falla i under djurskyddslagstiftningen, till skillnad mot djurförsök som har ett tydligt vetenskapligt syfte. Exempel på forskning som klassas som djurförsök kan vara att undersöka hur vilda djur påverkas av miljögifter, eller forskning på djursjukdomar.

Läs mer om rapporten här