Delar av debatten kom bland annat handla om vargen och vargens bevarande status och att det finns en tydlig skiljelinje mellan C, KD, M, SD på den ena sidan och S samt MP på den andra sidan. För det partier som sitter i opposition fanns en stark enighet kring att antalet vargar som ska finnas i Sverige inte ska övergå till mer än 170 individer och att vargen skulle med det stora antal som finns idag inte längre vara utrotningshotad utan däremot ses som förvaltningsbar. S och MP anser att man ska följa Naturvårdsverkets beslut om minst 300 vargar.

Debatten kom även att handla om att Svenska Jägareförbundet ska tilldelas det allmänna uppdraget på samma sätt som var gällande tidigare. Maria Gardell som representerade Miljöpartiet betonade vid två tillfällen ”en organisation som förespråkar illegal jakt”. Bland annat nämner hon i sitt anförande att Svenska Jägareförbundet är en viktig friluftsorganisation som har ett starkt miljö- och kvalitetsarbete. De ska självklart, inom lagens ramar, få stöd från staten även fortsättningsvis. Men en organisation som förespråkar illegal jakt ska inte få pengar.

Maria Gardell menade även att den aggressiva hållningen som M, KD, SD och C visat mot miljöorganisationerna de senaste åren är extremistisk när det i själva verket är jägarna som dominerar kraftigt i viltförvaltningsstyrelserummen. Jägarintressen visar enligt Maria Gardell att man har svårt med samexistens mellan jägare och vilda djur. Maria Gardell anser att miljöorganisationerna har alldeles för litet spelrum till skillnad mot jägarna. Kjell-Arne Ottosson från KD ville i en replik på Maria Gardell ha ett svar på varför KD skulle vara extremistiskt men på den frågan valde Maria Gardell att inte svara.

Även Renmarkskommitténs arbete lyftes på initiativ av Isak From (S) som menade att konfliktnivån i Sápmi eskalerar. Isak From menade att det är avgörande att hitta största möjliga parlamentariska stöd av övriga partier inom kommittén kring utredningens arbete av en ny rennäringslag. Kjell-Arne Ottosson från KD som även sitter i parlamentarikergruppen vände sig i en replik till Isak From där han menar att man försöker få Renmarkskommittén och dess direktiv på rätt väg men att det arbetet inte genererar så mycket respons från regeringshåll. Fredag den 18 februari genomfördes en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg om direktiven till Renmarkskommittén. Anna-Caren Sätherberg kunde vid det tillfället inte svara på om och när direktiven ska ändras trots att det sedan den 22 juni 2021 finns ett tillkännagivande från riksdagen om att direktiven ska ändras. Där har fortfarande inget hänt. Kjell-Arne Ottosson menade att Isak From i egenskap socialdemokrat och representant i Renmarkskommittén måste se till att få fart på sina ministrar i denna fråga snarast.