Under gårdagen fälldes ytterligare sex vargar. Hitintills idag har ytterligare två vargar fällts vilket innebär att av de 75 vargar som ska fällas har 23 av dessa fällts.

Fördelningen kring avskjutningen efter den tredje jaktdagen:
Tinäset, som delas mellan Gävleborg och Dalarna, där är två vargar fällda av de åtta som ingår i kvoten.
Ödmården-Mörtsjön, Gävleborg, är en skjuten där återstår nio.
Almhöjden, som delas mellan Västmanland, Dalarna och Örebro län, är två fällda och där återstår fyra.
Venabäcken, Västmanland, är en varg skjuten med fem kvar i tilldelning.
Grecken, Örebro län, så är fyra skjutna och två återstår i det reviret.
Ölen, Örebro län, har fällt en och fem är kvar på kvoten.
Skacksjön, Värmland, är fyra vargar fällda, två vargar återstår av kvoten.
Flatmossen, Värmland, finns hela tilldelningen kvar.
Forshaga, Värmland, har det fällts två och det återstår fyra.
Vismen, Värmland, har ännu ingen varg skjutits vilket innebär att sex vargar återstår i kvoten. Kockahonka ett av de tre gränsrevir som delas mellan Värmland och Norge är tre vargar skjutna och i det reviret återstår tre. I det andra och tredje gränsreviret Juvberget och Ulvåa är tre fällda och där återstår nio på den totala kvoten