Enligt ett pressmeddelande överlåter nu Naturvårdsverket rätten att besluta om licensjakt på varg i vinter till länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Då den senaste inventeringen visar att antalet vargar nu överstiger nivån för gynnsam bevarandestatus överlåter nu Naturvårdsverket till länsstyrelserna att besluta om licensjakt. Beslutet gäller i det mellersta förvaltningsområdet, det vill säga i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsalas samt Örebros län. Det blir nu upp till Länsstyrelserna i respektive län att utreda om det finns möjlighet att tillåta licensjakt.

I pressmeddelandet hittar man även följande skrivelse;

Hänsyn bör tas till den illegala jakten

Den senaste tiden har det från olika håll larmats om illegal jakt. Naturvårdsverkets bedömning är att den illegala jakten är en så pass omfattande faktor till vargars dödlighet att uttaget vid skydds- och licensjakt påverkas.

Om länsstyrelserna väljer att i höst besluta om licensjakt är det viktigt att de även tar hänsyn till den illegala jakten i sina beräkningar, menar Marcus Öhman.

I beslutet refererar Naturvårdsverket till Skandulvs kritiserade siffror som menar att illegal jakt kan stå för upp till 20 procent av den totala, nationella dödligheten hos vargstammen, vilket får antas vara de siffror som Länsstyrelserna uppmanas ta hänsyn till när de bedömer om det finns utrymme för licensjakt i vinter.