Här följer en uppdatering från björnjaktens fjärde dag.

Norrbotten 14 (55)
Västerbotten 19 (91)
Jämtland 70 (220)
Västernorrland 9 (85)
Gävleborg 82 (120)
Dalarna 39 (48) områdena 2, 5 och 6 är avlysta där kvoterna är uppnådda.
Värmland 1 (3) Den fällda björnen en hona och jakten är därmed avslutad
Totalt 234 (622)

Siffrorna inom parentes är respektive läns tilldelning under årets licensjakt.

Följ björnjakten här Rovbase