Den extra insamling av DNA-prov från varg som pågår mellan 1 oktober 2019 till 31 mars 2020 har uppdaterats med resultatet från vecka 5, ytterligare åtta individer har identifierats sedan vecka 4.

Antalet identifierade individer är nu uppe 323. I antalet ingår även vargar som delas mellan Sverige och Norge, varför det totala antalet kan komma att se annorlunda ut vid slutrapporteringen i vår, enligt Viltskadecenter.

Läs mer och följ rapporteringen här