Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt, främst älg och kronhjort. Naturvårdsverket ska lämna förslag på hur ett system med avgift per registrerade områden (områdesfinansiering) kan genomföras, inklusive de författningsförslag som krävs för att införa systemet.

Vid genomförandet av uppdraget ska Naturvårdsverket på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns hos andra berörda myndigheter, intresseorganisationer och aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2020.

källa: regeringen.se