Att jägarnas pengar nu blir föremål för upphandling skylls på kritik från EU-kommissionen, men existerar den kritiken verkligen eller har regeringen bara gett efter för Miljöpartiets påtryckningar?

Svensk Jakt har granskat processen bakom beslutet och finner inget stöd för att det skulle vara påtryckningar från EU-kommissionen som lett fram till det beslut som fattades den 7 januari. Ett beslut som innebär att delar av jägarnas pengar kommer kunna upphandlas av bland annat ideella organisationer som aktivt motverkar jakt.

Sten Bergheden (M) säger till svenskjakt.se att regeringens försök att skylla förändringen av Viltvårdsfonden på EU är en ren bluff.

Miljöpartiets Rebecka Le Moine har gått ut på sin Facebook-sida med att hon ser beslutet som en viktig delseger mot att ta ifrån Svenska Jägareförbundet sitt inflytande. Att det främst handlar om varg blir tydligt i hennes inlägg;

”Bilden av vargen som ett problem som måste jagas och begränsas i antal har spritt sig, med hjälp av statliga pengar och skräckpropaganda. För att ändra synen på varg behövs neutrala fakta, något som jägarförbundet inte har levererat.//Utöver förändring av viltvårdsfonden, så behövs också många andra saker. Förebyggande arbete, rovdjursavvisande stängsel, naturvårdspoliser och jag ett stopp på licensjakten, med mera.”

Att det inte handlar om statliga pengar från skattebetalare utan enbart de pengar som svenska jägare betalar in via sitt statliga jaktkort framgår dock inte av inlägget.