En ny typ av virus har upptäckts hos renar i Sverige och Norge och kallas preliminärt för renkoppsvirus. Detta virus orsakar sår och sårskorpor kring ögon och könsorgan hos renarna, vilket kan ta veckor eller till och med månader att läka. Trots att viruset har funnits i området under en tid, har det först nyligen identifierats som en unik sjukdom.


Det nyligen upptäckta renkoppsviruset har satt forskare i Sverige och Norge på alerten efter att det identifierades hos renar i flera regioner. Observationer av sår kring ögonen och könsorganen hos renar ledde till en noggrannare undersökning, vilket resulterade i identifieringen av detta nya virus. Känd som en del av koppvirusfamiljen, har detta virus aldrig tidigare diagnostiserats i Europa.

– Det mesta vi vet just nu är från vårt norska systerinstitut. Vi har tillsammans med Gård & Djurhälsan, Jordbruksverket och Livsmedelsverket tagit fram ett dokument med frågor och svar med det vi vet och vad som gäller i Sverige. Renkoppor är en nyupptäckt sjukdom i vårt land som ger sår framför allt kring ögonen och könsorganen. I nuläget tror vi inte att viruset orsakar allvarlig sjukdom för renar som drabbas. Viruset bedöms i dagsläget inte kunna spridas från djur till människa. I första hand handlar vår information om att renägare ska få adekvat information för att kunna begränsa smittspridningen, säger Jonas Wensman, laborator på SVA.

Även om myndigheterna för närvarande inte vidtar några specifika åtgärder, förespråkas försiktighetsåtgärder för att förhindra spridningen av sjukdomen bland renstammarna. Isolering av sjuka djur, noggrann hantering och rådgivning från veterinärer rekommenderas för att minimera smittorisken. Det finns också en uppmaning till ökad forskning för att förstå virusets ursprung och spridningsmönster bättre.

Med detta virus som utgör en ny utmaning för renuppfödare är det viktigt att förbli uppmärksam på de senaste råden och riktlinjerna för att säkerställa renens hälsa och minimera smittspridningen.

SVA finns mer information och rekommendationer om situationen.