En död koltrast som påträffades på Öland och analyserades av Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade sig bära på Usutuviruset (USUV). Detta är den första upptäckten av viruset som gjorts i Sverige.

Upptäckten gjordes inom ramen för det övervakningsprojekt av Usutu- och West Nile-virus som SVA startade i sommar. Projektet bygger på att allmänheten bidrar med rapporter och prover.

– Dessa virus är närbesläktade, båda tillhör gruppen flavivirus och sprids av myggor. Framför allt smittas fåglar, men även andra djur och människor kan smittas, säger Aleksija Neimane som är forskare vid SVA och ansvarig för det projekt som nu söker efter virusen i Sverige.

Viruset är vanligt förekommande i södra och mellersta Europa och drabbar koltrastar och ugglor särskilt hårt. De fall där människor drabbats är väldigt få och vanligtvis med lindriga symptom, risken att drabbas är väldigt låg.

För att rapportera in fynd av sjuka och döda fåglar, gå in på https://rapporteravilt.sva.se.

Källa: Statens Veterinärmedicinska Anstalt, www.sva.se.